Disclaimer

Disclaimer

Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van World Health Supplements B.V.

World Health Supplements B.V. is niet aansprakelijk voor 'kennelijke' (type-)fouten in de weergegeven teksten, gegevens en tarieven.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is World Health Supplements B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormen of impliceren geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.
Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

Wij helpen je graag via info@vital-cell-life.com.